Ara

Projelerimiz

Himaye Projesi

Himaye Projesi, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin karşılaştığı yasal sorunları çözmeyi, Suriyelilerin hukuki farkındalığını arttırmayı ve sığınmacılara dair yasal çerçeveyi geliştirmeyi hedefler.

Harmony Projesi

Harmony Projesi, sosyal medya, kültürel faaliyetler ve eğitimler düzenleyerek göçmenlerin pozitif görünürlüğünü öne çıkarmayı, toplumsal uyumu savunmayı ve ayrımcılığa karşı bilinci artırmayı hedefleyen bir sivil toplum girişimidir.
Scroll to Top

Himaye Projesi

ULFED’in projelerinden biri olan Himaye, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara karşılaştığı hukuki sorunlar karşısında destek olmayı ve göçmenlere ilişkin yasal çerçeveyi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sığınmacıların hukuki bilinci artıracak eğitsel çalışmalar düzenler, yasal sorunlar yaşayan sığınmacılar için müracaat mekanizmaları oluşturup hukuki destek sağlar ve yasal çerçeve ve mevzuatı geliştirmek için teknik raporlar üretir.

Projenin üç temel ayağı bulunmaktadır:

  • Hukuki Bilinçlendirme: Sosyal medya paylaşımları ve seminerler gibi faaliyetlerle mültecilerin hak ve sorumlulukları tanıtılır, karşılaştıkları yasal sorunların çözümü konusunda bilgilendirilir ve Türkiye’deki yasalara uymaya teşvik eden hukuki farkındalık faaliyetleri yürütülür.
  • Vaka Yönetimi: Mültecilerin müracaat mekanizmasıyla gelen yasal sorunları i) gerekli hukuki danışmanlığın sağlanması, ii) ilgili resmi makamlarla arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesi veya iii) yargıya başvurulması gibi yöntemlerle giderilmeye çalışılır.
  • Raporlama ve Yasal Ortamın Geliştirilmesi: Uzmanların desteğiyle sığınmacıların karşılaştığı sorunlara dair profesyonel raporlar hazırlanır. Hazırlanan raporlar yasal ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunması için resmi yetkililere sunulur.

Harmony Projesi

Harmony Projesi, sosyal medya, kültürel faaliyetler ve eğitimler düzenleyerek göçmenlerin pozitif görünürlüğünü öne çıkarmayı, toplumsal uyumu savunmayı ve ayrımcılığa karşı bilinci artırmayı hedefleyen bir sivil toplum girişimidir.

Hedefler ve Çalışma Alanları:

  • Nefret söylemi ve ayrımcılığa karşı bilinçlendirici eğitimler yapmak.
  • Göçmenlerin pozitif imaj ve görünürlüğü için çalışmalar yürütmek.
  • Çeşitli kurumlar ile temas halinde olmak ve göçmenlerin bu kurumlar tarafından tanınmasını sağlamak.

Faaliyetler:

  1. Eğitim: Harmony sosyal uyumu ve kültürlerarası etkileşimi geliştirmek ve insan hakları, ayrımcılık gibi konular hakkında farkındalığı artırmak için eğitimler düzenler.
  2. Kültür / Sanat: Göçmenlerin kültürlerini, yaşam tarzlarını, kültürel ve insani benzerlikleri ortaya koymak, kişilerin farklı kültürlere ve yaşam tarzlarına saygı duymasını sağlamak ve empati yapmalarına katkı sunmak için kültür-sanat programları organize eder.
  3. Medya: Göçmenlerin pozitif görünürlüğünü arttırmak, kapsayıcı bir toplum inşa etmek için farkındalık yaratmak ve toplumun farklı kesimlerinden insanların hikâyelerini duyurmak için medya çalışmaları yürütür. 

Ödüller:

Building Markets, 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Sosyal Etki Ödülü

Ara