Ara

Federasyonun Tanıtımı

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (ULFED), Suriye asıllı Türk sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’ye uyum sürecini desteklemek amacıyla iletişimi güçlendirme, kapasite ve yasal ortamı geliştirme alanlarında faaliyet yürüten bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir birliktir.

2012’de kurulan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ile 2014’te kurulan Suriye Dernekleri Federasyonu 2021 yılında birleşmiş, böylece ULFED kurulmuştur. Federasyonların birleşmesi Türkiye’deki Suriyeli sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyon ve yardımlaşmayı arttırmak ihtiyacı ve Türkiye’deki farklı mecra ve makamlar ile Suriyeli STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla gerçekleşmiştir.

İdari Yapı

Genel Kurul ​

Yönetim Kurulu

Genel Müdür

Çalışma Ekibi

Faaliyetlerimiz

Türkiye’deki Suriyelilerin toplumsal uyumunu artıran ve toplumdaki algısını iyileştiren sivil toplum projelerini ve girişimlerini desteklemek.

Suriye asıllı sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’ye uyumunun artırılmasına yönelik danışmanlık hizmetleri sunmak, basın bültenleri ve eğitim çalıştayları düzenlemek, program ve projeler geliştirmek.

Sivil toplum ve çalışma alanları hakkında çeşitli rapor ve politika belgeleri üreterek insani destek, stratejik vizyon ve yasal ortama katkıda bulunmak.

Türkiye sivil toplumu ve kamu kurumları ile Suriye asıllı sivil toplum kuruluşları arasında ilişkiler kurmak ve iletişimi geliştirmek.

Kamu yararı ilkesini temel alarak yasal ve bürokratik ortamın iyileştirilmesine katkıda bulunmak ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları resmi makamlara sunmak. Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin artırılmasına, toplumsal barış, yönetişim, kalkınma, şeffaflık, yardımlaşma, kadın ve gençlerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerinin benimsenmesine katkı sağlayacak danışmanlık hizmetleri vermek, eğitim çalıştayları ve konferanslar düzenlemek.

Hedeflerimiz

Sivil toplum kuruluşlarının etkinliğine olumlu yansıyacak yasal ve bürokratik ortamın geliştirilmesi.

Sivil toplum kuruluşları ile tüm paydaşları arasında iletişim ve koordinasyon kanallarının oluşturulması ve güçlendirilmesi.

Türk toplumunun ve kamu kurumlarının Suriyeliler hakkındaki farkındalığının artması.

Suriyelilerin Türkiye’deki uyumunun kurumsal ve toplumsal düzeyde geliştirilmesi.

Sivil toplum kuruluşlarında toplumsal barış, yönetişim, kalkınma, şeffaflık, yardımlaşma, kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerinin teşvik edilmesi.

Değerleri

  • Bağımsızlık ve tüm siyasi ve toplumsal çevrelere karşı pozitif tarafsızlık.
  • Suriye halkı ile Türk halkı arasında yardımlaşma ve komşuluk değerlerine bağlılık; ortak tarih, kültür ve çıkar değerlerini gözetmek.
  • Sivil barış, yönetişim, kalkınma, şeffaflık, yardımlaşma, kadın ve gençlerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemek.
  • Siyasi ve fikri görüşünden bağımsız olarak federasyonun tüm üyelerine destek ve hizmet vermek.
Scroll to Top
Ara