Ara

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu, Sivil Toplum Salonu Programını Başlatıyor

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu, 29.12.2023 tarihinde İstanbul’da Sivil Toplum Salonu programını başlatmış bulunmaktadır. Bu salon, Türkiye ve Suriye’deki sivil toplumun ileri gelenleri ile etki sahibi kişiler arasında diyalog ve yapıcı iş birliği için yenilenmiş bir platformu temsil etmektedir ve acil sorunların çözümüne yönelik ortak çabayla, Suriye ve Türkiye arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak için bir fırsattır.

Sivil Toplum Salonu ilk toplantısında toplumun farklı kesimlerinden öne çıkan isimlerin değerli katılımına sahne olmuştur. Katılımcılar arasında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı ve Kuzey Suriye eğitim sorumlusu Nazif Yılmaz, Ticaret Bakanı Müsteşarı ve Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı ile Sınır Tanımayan Eğitim Vakfı “MEDAD” Yönetim Kurulu Başkanı ve Halep Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Azzam Hanci bulunmaktaydı.

Gazi Mısırlı, istikrarı sağlamak ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla çatışma bölgeleri ve etkilenen topluluklar arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda etkili katkıları ve ileri görüşlü fikirleriyle katılımda bulunmuştur. Mısırlı, Türkiye ile çatışmalardan etkilenen bölgeler arasında ekonominin güçlenmesine ve büyümenin teşvik edilmesine katkıda bulunan karşılıklı ticareti ve ortak yatırımları artırmaya çalışmıştır.

Ayrıca bu karmaşık ortamlarda istikrarı destekleyebilecek ve büyüme fırsatlarını artırabilecek ekonomi politikalarını da ele almıştır. Mısırlı, vizyonunu ve tecrübesini ticari ilişkilerin güçlendirilmesine ve uygun ekonomi politikalarının geliştirilmesi için ortaya koyarak, istikrarı artırabilecek ve çatışmalardan etkilenen bölgenin kalkınmasına katkıda bulunabilecek ekonomik iş birliği köprüleri kurmanın önemini vurgulamaya çalışmıştır.

Azzam Hanci ise, çatışmalardan etkilenen bölgelerde eğitim ve öğretime yatırım yapmanın önemi konusunda ilham verici görüşler ortaya koymuş, gençlerin desteklenmesi ve gelecekteki fırsatların artırılmasına katkıda bulunan bu alanlarda sürdürülebilir ve kaliteli eğitim fırsatları sağlamanın önemini vurgulamıştır. Ayrıca piyasanın ihtiyaçlarına yanıt veren, gençleri ekonomik ve sosyal zorluklarla yüzleşmeye hazırlamaya yardımcı olacak beceri gelişimini teşvik eden özel eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesinden bahsetmiştir.

Hanci, toplulukların inşası ve çatışmalardan etkilenen gençlerin desteklenmesi konusunda, gelecekte fırsatları artıracak, güçlü ve sürdürülebilir toplumlar inşa etmek için gerekli becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak olan eğitimin rolünün önemini vurgulamaya çalışmıştır.

Salon, sivil topluma hizmet edecek ve güçlenmesine katkı sağlayacak şekilde, acil mesele ve sorunları tartışmak, bunlara yönelik pratik çözümler ve yapıcı öneriler ortaya koymak için sürekli bir çaba göstererek, aylık programlarıyla Suriye ve Türkiye arasında sivil toplumun ileri gelenlerini ve aktörlerini bir araya getirirken, iletişim, iş birliği ve fikir alışverişi vizyonunu genişletmeyi amaçlamaktadır.

Salonun gündemi aylık olarak güncellenecek, konuyla ilgili uzmanların ve yetkililerin hayati önem taşıyan konulara katılım, destek ve rehberlik sağlamasına olanak tanınacaktır. Sunulan her konuda, uzmanları özel olarak davet edilecektir.

Bölgedeki toplumlar için daha iyi bir gelecek için yeni adımların atılması, gelecekteki ortak çabalar için harika bir başlangıç olacaktır.

Arkadaşlarınızla içeriği paylaşın..

Scroll to Top
Ara